چند وقتي هست با ع اشنا شدم یک پسر آتیست با اخلاق و احترام به معنای واقعی. طوری که هرچی تصور مرد ضد زن بنیادگرا هست را میشورد میبرد با خود.