اشرف غنی برنده شد!

بله  مسایل مربوط انتخابات افغانستان همچنان ادامه دارد، در نهایت هم اشرف غنی برنده این بازی شد و عبدالله و تیم اش سر و صدا به پا کردند و یک نوع یخن اندازی مرسوم افغانستانی تا بتوانند بیشترین ماهی را از اب گل الود بگیرند. حتی بحث جنگ و کودتا و حکومت موازی هم پیش کشیده شد که خیلی برای من مضحک است. سیاست بازی مردم ما مثل بازی کودکان در کوچه است.

مردم هم که همه متحیر، خسته، رخ زرد منتظر اند که این قایله زودتر ختم شود بلکه در وضعیت اقتصادی تغییری ایجاد شود تا زندگی کمی اسان تر شود.

مهم این است که همیشه مردم قربانی اند قربانی سیاست، تمام تعریف از افغانستان در جنگ و انتخابات و انتحاری خلاصه شده در حالیکه مردم هستند که زندگی میکنند و مردم هیچ کدام از اینها را نمیخواهند انچه ما میخواهیم یک نم درایت وطن فروشان مان است که اگر می فروشید برای خود ارزش قایل باشید ارزان نفروشید و اما خسته از همه اینها آرامش! بله ارامش چیزی است که مردم در نهایت بعد از همه حماقت های دولت میخواهند. ما واقعا تسلیم بحران بنظر می اییم و این همان چیزی است که برنامه ریزان اصلی حدس اش را می زنند و برایش پلان ریزی کرده اند. همان اصطلاح رایج (به مرگ بگیر که به درد راضی شوند) است.

فکر میکنم برنامه این است که مردم محتاج نان باشند تا نتوانند بیشتر از ان بخواهند. درد است… زجر است و تاسف….