زن بودن تا کجای روحمان رخنه کرده

نوه های عموی پدرم بدون هیچ ناراحتی و حتی بدون هیچ سوالی قبول دارن که وقتی دانشگاه دولتی قبول نمی شوند بنشینند خانه اما برادرشان حق دارد دانشگاه  خصوصی بخواند و دنبال بورسیه بگردد.

این یعنی زن بودن با این تلفظ ززززززززززززززززن!

مخالفم! دیسلایک. اما متاسفانه این احساس تا عمق روح خانم های افغانستانی رخنه کرده اساسی!