سلام آتئیسم


روزیکه فهمیدم خدا یک مفهوم القا شده و ناشی از ترس و ناتوانی بشر در پاسخ سوالات مهم هستی است. به خودم که زنی تنها هستم و با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکنم اما در این شرایط سخت زندگی را پیش میبرم اما امید واهی به قدرت واهی ندارم احساس قدرت میکنم. انگار که همه مشکلاتم حل شده باشد. همه آن سوالهایی بی جواب پاسخ داده شد و من به چیزی جز انسانیت و وجدان باور ندارم.