وضعيت قمر در عقرب دانشكده اينجينري


قبلا وقتي دانشجويان اين دانشكده را ميديدم كه با دستكول ها و كوله پشتي هاي مارك فاكولته شان پز ميدهند حسوديم ميشد، تا اينكه ترم قبل يك كورس مهمان شان شدم. هنوز به امتحان پروگرامينگ فكر ميكنم كه در يك حركت ابلهانه دانشگاه از دستش دادم، بدتر از ان اينكه كل تعطيلات كريسمسم با استرس درس خواندن گذشت و حتي تيكت برگشت از المان را كنسل كردم و جديد گرفتم كه بروم خانه خوب درس بخوانم سه شب تا ٥ صبح بيدار بودم و بقيه شبا ساعت ٢ شب ميخوابيدم و بعد از ده روز زندگي اين چنيني سر جلسه امتحان گفتند اسم بعضي ها راجستر نشده ما هم برگه چاپ نكرديم، مسوليين زپرتي شلغم زبان نفهم… بدم امد از هر چي مارك KTH هست خدا كنه زودتر پاس كنم راحت شم

هيچ ديگه چانس دوم اخر اپريل!!! 🙄