امروز براي دوتا لابراتوار بونس گرفتم. قبلش از شدت استرس حالت تهوع داشتم فكر نميكردم لابراتوار اول را پاس كنم اما هر دو را پاس كردم. بايد خيلي سپاسگزار كردم كه همكلاسي ام از مردم شريف هونگ كونگ است، اگر او نميبود اين كورس خيلي سخت تر از چيزي كه هست ميشد.