خيلي سويدي طور! 


بعد از گذشت مدتها از عضويتم در انجمن قلم سويدن،ديشب در اولين جلسه سالانه اعضا شركت كردم، عده زيادي ادمهايي كه بهم حس اين را دادند كه من واقعا در كشور سويد هستم دور هم جمع شده بودند، بجز من و يك پسر بنگلادشي و دو تا خانم ايراني ديگه بقيه سويدي بودند، اولين بار در زندگيم بود كه برنامه راس ساعت شروع شد و راس ساعت به اتمام رسيد بين ساعت ٦ تا ٨ شب گزارش سال قبل اعلام شد نتايج انتخابات اعلام شد و سريعا چوكي ها از حالت كنفرانس به رستوران تغيير داده شدند ما شام خورديم و بيرون شديم. 

پ.ن: من كه از فرهنگي امدم كه مهمان دو ساعت در خانه ميشينه سه ساعت دم در خداحافظيش طول ميكشه و تا حالا فكر ميكردم اين سر وقت بودن ها مال  كتاب قصه هاست، چندان دَ جانم هم نَشيشت اينطور نظم.