همه تمركزم را گذاشتم روي بهتر كردن رابطه ام با بچه، كمتر كارتون ببينه بيشتر بازي كنيم و هر چه ميگذره بيشتر و بيشتر دلم ميخواهد باهاش باشام. كلاسهاي زبان تا اخر ماه مي تعطيل اند و من ميخواهم فقط بازي كنيم 🙂