بهترم


تقریبا سه ماه شد که نرفتم شنا، بخاطر همین لکه های سیاه و مشکلات پوستی که فکر میکردم آرامش ندارم، گم شده ام و هیچ چیز سر جاش نیست، رفتم دکتربهم داروی کم خونی داد که حساسیت ایجاد کرد، یک ماه تمام بدنم مخصوصا پاهام میخارید و لکه های سیاه ایجاد میشد و زیر پوستم خون گره میزد، بعد از تحمل سختی های فراوان و درد خارش و مصرف داروهای ضدحساسیت حالم خوب شد، انقدر ان خارش ها وخیم بود که دیگر هرگز فکر نمیکنم گم شده ام، حالم خوب نیست یا ارامش ندارم. ارامش یعنی همین که شب میخوابم پاهام انقدر نمیخاره که مجبور شم نصف شب دوش اب سرد سرد سرد بگیرم.