کار


امروز روز دومه که میام اینجا سر کار، کلا تجربه های کاریم از بخش مدیا به کارهای اداری عوض شود را دوست دارم. نمیدانم چرا من از کار مدیا خوشم نمی آید و نگران سی وی ام میشوم. کار کار است. الانم اینجا در برگزاری یک کنفرانس بزرگ یک هفته ای که پانزده هزار مهمان بین المللی دارد کار میکنم.