بوی ادامه تحصیل


چند روز پیش رفتیم دانشگاه استکهلم، من تا حالا فکر میکردم همان بخش اول دانشگاه است. من که در افغانستان بزرگتر از دانشگاه کابل که اندازه یک بخش از دانشگاه استکهلم است ندیده بودم ( خوشبحال اونا ک دیدن) دنبال دفتر اداری رشته مورد نظر در همان حوالی که از مترو پیاده شده بودم میگشتم اما گوگل مپ اصرار داشت مدت زیادی پیاده روی کنم یا اتوبوس بگیرم. از ایکس نفر پرسیدیم و در نهایت تصمیم گرفتیم به دو تا خانم اعتماد کنیم.رسیدیم. همه سوالاتی که داشتم پرسیدم وقتی بیرون امدم احساس خوشبختی کردم که استاد راهنما گفت: مدرک دوره لیسانس ات مورد قبول است و باید برای درخواست ورود به دوره ماستری اقدام کنی. ادم دلش میخواهد پر بکشد وقتی با یک جمله 4 سال از عمرت را بهت پس میدهند. 🙂

پ.ن: فکر میکنم زندگی منسجم تر شده پارسال همه چی دور از دسترس و ناامید کننده بود، هنوزم راه دوره ولی دارم بوی ادامه تحصیل را همین حوالیه کوچه زندگی حس میکنم 🙂