هشت ساله گی


از سپتامبر 2007 دارم برای وردپرس خلق میکنم امروز در ماه جولای پیام داده که شش سال است مینویسی و از پرواز با وردپرس سپاسگزاری کرده.
دو ماه دیگر میشوم هشت ساله. حالا من دارم با اینها پرواز میکنم با انها خودشان در فضا هستند کلا؟

image