هنوز جنگ…..


افغانستان تو را چه شده است؟

همان لحظه كه برای آبادی ات نقشه ميكشيدم همان ساعت كه عشق وطن در شريان هايم جاری ميشد. همان دم كه تو را ميسرودم.می پنداشتم گلستانی؛ و بودی، من گلهايت را ديده بودم عطرش را حس ميكردم به تو ايمان داشتم و افتخار ميكردم به زخم هايت كه يكی پس از ديگری بر وجودت مينشيند و تو تنها سكوت كردی . وطنم ، تو را چه شده است؟ چون سنگينی قدمهای ظالمين را احساس ميكنی چرا لب  به سخن نمی گشايی؟ و تو آيا به راستی مادر منی ؟ مادر مادر …نام مادر آرامم ميكند اما با نام تو نگرانم چرا؟ كه آرامشت را گرفت ؟برای چه سرنوشت ما اينچنين مينويسد؟ فرزندانت را چه شده؟ چرا يكی ديگری را بر سر هيچ اين گونه پر پر ميكند؟چرا تو را دوست نميدارند؟و آيا.. صلح برای ما يك آرزو خواهد ماند….

باز هم جنگ! شايد چند بار در هرات صدای تيراندازی شنيدم.يك بار هم صدای نارنجكی كه انداختند خانه همسايه مان.چند شب پيش هم صدای راكت همان كه برادرم صدايش را برايم معرفی كرد!به تظاهرات كه عادت كرديم.امروز اما حال وهوای كشور طور ديگری است همين لحظه كه من مينويسم همه چشم ها به تلويزيون طلوع دوخته شده اخبار جنگ ميگويد كه درگيری سنگين هنوز ادامه دارد.هميشه وقتی انتحاری يا تظاهرات ميشد، می امدم در وبلاگم از دولت و كم كاريهايش گله  ميكردم. اما امروز ديگر برايم اين  حال وحوصله كه سر اينكه  عامل اين كار ها كيست وچيست بحث كنم ندارم. دلم برای آرامش برای صلح بدون اجبار تنگ شده. من افغانستانی ديگر ميخواهم دلم برای خودم و زندگی ام برای بی سرنوشتی خودم دوستانم و هزاران جوان افغانی ديگر ميسوزد! آخر اينها چه ميخواهند از يكديگر. جان مردم بيگناه چرا… جنگ هنوز هم ادامه دارد و من همچنان مينويسم درحالی كه در دلم شوری از احساس نا اميدی موج ميزند.تاكی؟تلويزيون جنگ را  ازسينمای پامير و گلبهار سنتر و افغان سنتر،ساختمان قديمی وزارت معارف،وزارت عدليه گزارش ميداد. همان دور و برهای پارك زرنگار روبه روی وزارت مخابرات…. ياد شعر داوود افتادم

نه قولي نه قراری نه پارك زرنگاری…. د اي ملكاي مردوم تبسم به تبسم با اي دستای خالی سيالي به سيالی…

همه ی آرزوهای جوانان افغانی به آرامش ختم ميشود نه بالاتر. خودم را با ديگران مقايسه ميكنم با آنها كه در نهايت آرامش در وطن هاشان سربر بالشت ميگذارند و من اما شب هنگام، هنگامی كه سر بر بالين خاك وطنم همان كه خيلی آواره های افغان آرزويش را دارند ميگذارم با خود مي گويم من يك دختر افغانم، همه آهم، دودم، دردم ،فغانم …من يك دختر افغانم …و جنگ هنوز هم ادامه دارد،كاظم از كابل راه به راه اسمس ميدهد:ما خوبيم…طرفای وزارت دفاع است..تا خيلی نفر زخمی شده پنج تا از مهاجمين كشته شده اند……

خدايا وطن ام را آباد ميخواهم من كشوری ،مردمی آزاد ميخواهم،كاش ازاشك های ما رودی روان ميشد جاری، در سراسر وجودت و ظالمين را با خود به ناكجا ها ميبرد.

مي انديشم، به خودم به سرنوشت به جامعه ی آرمانی به خواهر و برادرم به زندگی در افغانستان به مهاجرين … حتی به كامنت حيدری ، پسر ورسی،آيتيان به اميدی كه برای ادامه راه داده اند :»وطن ميسازمت» را هزاران جوان افغانی با هم همنوا برای آبادی وطن فرياد ميزنند و همين قلب های شكسته مان را آرام ميكند.نميدانم چه بگويم وبنويسم ديگر قلم و زبانم را يارای بيان احساساتم نيست …جنگ هنوز…….

15 دیدگاه برای «هنوز جنگ…..»

 1. سلام عمه جان
  اول اینکه چیزی نشده جز اینکه شما فرمده بودید » این علی زاده هنوز زده است» و دوم اینکه اگه چیزی نبودک ه ایقه دل پر ده وبلاگ خو نوشته نمی کردید
  افغانستان را چیزی نشده عمه جان.. چیزی نبوده که چیزی بشه… شاید بگردی هنوز هم کله منارها و هنوز هم دود پولی و شاخ پولی و آب پولی را بعضی از کلانهای ما به یاد داشته باشد
  افغانستان هیچ وقت گل و گلزار نبوده و اگر هم بوده برای بعضی از اقوام بخصوص ما و شما نبوده.. نمی دانم چرا اینقدر تعریف می کنید که گلزار بودی و پارک زرنگار بودی .. می داین الان در پارک زرنگار که خوابیده است؟ کسی که در یک روز سه هزار نفر را به دم توپ می داد.. این را حساب کن یک زمانی با پدرم سر کوره پز خانه کار می کردیم و خشت می زدیم و تمام سعی مان این بودکه تا شام سه هزار را پوره کنیم .. گاهی هم نمی توانستیم.. تلخ است.. سخت است… ولی هست .. وجود دارد و کسی انکار نمی تواند. یگ بار یک سفر به هزاره جات بکن… ببین که چی کم دارند؟ چی دارند؟ هیچی ندارند بجز کوه و کوه و کوه و در همان کوه هم نمی گذارندشان..
  خواهش می کنم دیگه از سابقه افغانستان (نامش را سی کو) تعریف کنید.
  و حالا راه حل
  همانطور که پیش تر عرض کردم مشکل ما کجاس و ما خود را به گیجی می زنیم و مشکل را نمی بینیم.
  یک هزاره در قرن بیست و یک میلادی ( عصر تکنولوژی و عصر فضا) از قندهار تا هرات که بیاید مگر صد بار چهار قول را بخواند
  مشکل ما تمدنیسیون است که نداریم یگ تمدن داریم که او هم تلویزیون است و نامش تمدن است که حالی چیزی نمی گوم در ای باره
  اگه ما بخواهیم مشکل خوده حل کنیم باید متمدن شویم که این کار با برسی های که من انجام دادم غیر ممکن است
  البته مه کلی صحبت می کنم تنها شماره نمی گم
  در ضمن از خدا نخواه که کشورت را آباد کند.. نعوذوبالله خدا که کارگر نیست.. خودت آباد کن و خودتان و خودمان آباد کنیم که بابرسی های که من انجام دادم دریافتم که غیر ممکن است
  خی دنبال غیر ممکن نگرد
  مشکل واضح است و حلش آسان و حل کردنش غیر ممکن
  به قول داوود سرخوش
  یادم رفت
  بای

 2. سلام عمه عزیز !
  مطلبی بود پر از احساس و درد و بسیار جالب
  آخه یکی نیست به این دولت و طالبان یاتروریستهابگه برادر من دولت من طالب عزیز هر کدام شما که بخواهید بر کرسی قدرت بشینید باید با انتخواب مردم و رضایت مردم باشد در غیر این صورت هیچکدام به جایی نخواهید رسید آخر تا به کی فرزندان این وطن زن و مرد پیر و جوان در آتش تنش های دولت و مخالفانش بسوزند؟ گرچه تا کنون هم قدرتی مبتنی با پشتوانه مردم نبوده چه در گذشته و چه حال از زمان اولین پادشاهان تا کنون همه و همه حکومت های دیکتاتور و کمونیستی بوده و حال که دم از آزادی بیان ، حقوق بشر و دموکراسی میزنند درپشت پرده فعالیت های غیر ان صورت میگیرد و … اما سرنوشت شان مشخص است که به جایی نخواهند رسید.
  در مورد نظر علی زاده عزیز:
  همان طور که ایشان گفتند کافیست تا سفری به هزاره جات داشته باشید تا ببینید درد کجاست چنگ کجاست مشکل کجاست از مردمی که فقط مثل مورچه برای شکم کار میکنن در چه مشکلاتی زیست میکنند چه میخورند که میپوشند را باید از نزدیک دید. سرک هایی که هر آن احتمال رفتن به ته دره را دارد سرکهایی که ماه ها از برف پوشیده میمانند و کسی هم از انها خبر نمیگیرند. بگذریم علی زاده جان مثل اینکه تحقیق و برسسی زیاد کرده اند اما این دلیل نمیشود که ناممکن را رها کرد به نظر من کاری نیست که ناممکن باشد و همیشه در هر شرایطی در هر زمانی باید امیدوار بود و از خداوند یاری خواست تا به ما اراده و توانایی دهد تا کشورمان را اباد کنیم درست است خدا کارگر نیست اما به داد بندگان خالصش همیشه میرسد و کمکشان میکند لیکن تاکنون کسی واقعا چنین خواسته ای از خداوند به طور خالصانه نکرده است همه و همه نه همه به فکر جیب های خودشان بودند نه وطن اما……………………………………………آبادت میکنیم وطن ….
  در مورد اینکه گفته بودند تمدن و متمدن شدن باید بگویم که اول فرهنگ سازی میخواهد تا تمدن را بپذیرند پس ممکن است و میشود و خواهد شد آقای / خانم علی زاده
  imposible says i’m possible

  با تشکر
  پسر ورسی

 3. سلام عمه جان
  گرچند من بارها تصمیم گرفته ام که بجای عمه یک کلمه مناسب دیگه پیدا کنم، ولی هنوز پیدا نکرده ام. گفتی عمه هم بد نیست ، من هم می گویم که بدنیست، ولی کمی پیر نشان می دهد!!! من عمه ام که در آمریکا زندگی می کند پیر شده است…
  و نوشته تان….
  من هیچ وقت انتظار این را ندارم که در زمانی که من زندگی می کنم این وطن را وطن ببینم… به همین خاطر زیاد مثبت نگر نیستم. به نظرم تمام گفته هایم را در همین جمله آخری گفتم…
  بدرود

 4. سلام مجدد
  راستی عمه جان فراموشم شد که بنویسم در کابل هستم و نیز داستانهایت هر کدام نوبل دارند ولی در بین ما!
  شاد و سبز مانی

 5. باسلام و عرض ادب به محضر مبارک تان :
  با تشریف آوری تان کلبه محقر ما را رونقی دیگر بخشیدید
  جهـــــــــــــــانی سپـــــــــــــاس
  ….
  خوبی از خودتان هست که دیگران را خوب می بینید متاسفانه سعادت پیدا نکردم که وب متذکره
  ( وب طاهر ) را مشاهده کنم و آن را با وب خودم قیاس دهم.
  من نیز شما را با کمال افتخار به وبم لینک می کنم البته با نام » عمه سنگری » در صورتیکه اسم مناسب تری در نظر دارید بفرمائید به همان نام پیشنهادی شما به حمع دوستانم علاوه گردید
  من برای شما ، قندگ ، و پسر ورسی و تمامی دوستانتان احترام قائل هستم و همه تان در نزد من محترم و عزیز هستید
  اینکه کی رو خبر می دهید و کی رو خبر نمی کنید مسئله و نظر شخصی خودتان است و حتما دلایلی برای این کارتان دارید هر کس یه سری عقاید و نظریات خاص خود را دارد
  در آخر از بارگاه ایزد منان برای شما توفیقات روز افزونتان را خواهانم
  در پناه حق شاد و خرم باشید
  تاسلامی بعد…
  مرتضـــــــی

 6. سلام عزیزم
  مرسی لایق دونستی به وبلاگ من سرزدی و ممنون برای دعای پر از محبتت
  قربانت مسافر

 7. سلام عرض…
  به برک لینک وبلاگ شما در وبلاگ دوستان چند وقت یکبار به عمه سنگری سر میزنم…
  اما نمی دونستم که وبلاگ مارو لینک کردین… سورپریز شدم… برای جبران وبلاگتون رو
  لینک کردم البته با اجازه… راستی این سرویس وبلاگ دهی افغانی که ازش استفاده میکردم (بلاگ دات ای اف) خیلی اذیتم کرد…
  آدرس وبلاگم رو باز عوض کردم (ما هم وردپرسی شدیم… هورا :D) … ممنون میشم که که شما هم آدرس لینکم رو آپ دیت کنید…
  موفق باشید

 8. علی زاده عزیز امیدوارم که از دست من دلخور نشده باشند.
  با تشکر
  پسر ورسی

 9. باسلام

  ___________$$$$$$
  ______$$$$$$__$$$$$$$$__$$
  ____$$____$$$$__$$$$__$$$$
  __$$______$$$$$$__$$$$$$$$
  __$$____$$$$$$$$__$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
  $$__$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$
  $$$$__$$$$$$__$$__$$$$
  __$$$$______$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
  _$$$$$$$$__$$$$$$$$$__$$$
  __$$$$$$___$$$$$$$_ $$$$
  ___$$$$_____________`$$$
  ___________________ $$
  __________________`$$`
  ________________$$`
  _____$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$
  _$$$$____$$_$`
  $$$$$__$$___$$___$$$$
  $$$$$$$______`$$_$$$$$$
  $$$$__________$$$_____$
  $$___________` $$____$$
  _____$$$_____$$`___$$$$
  ___$$$$$$___$$__$$$$$$
  __$$$$$$$$_$$_$$___$$$
  _$$$____$$$$_$$__$$$$
  __$$_____$$_$$$$$$$
  ___$______`$$
  ___________$$
  ____________$$`
  ___________`$$
  __________$$
  _________$$
  ________$$
  موفقیت شما آرزوی ما
  ……………………
  با» خار غربت «قطعه شعری از خانم » حلیمه مهرپور »
  آپم[لبخند]بیــــــــــــــــــــــــا[خنده]
  [گل][بدرود]
  تاسلامی بعد …
  مرتضــــــــــــی

 10. باسلام
  ___________$$$$$$
  ______$$$$$$__$$$$$$$$__$$
  ____$$____$$$$__$$$$__$$$$
  __$$______$$$$$$__$$$$$$$$
  __$$____$$$$$$$$__$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
  $$__$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$
  $$$$__$$$$$$__$$__$$$$
  __$$$$______$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
  _$$$$$$$$__$$$$$$$$$__$$$
  __$$$$$$___$$$$$$$_ $$$$
  ___$$$$_____________`$$$
  ___________________ $$
  __________________`$$`
  ________________$$`
  _____$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$
  _$$$$____$$_$`
  $$$$$__$$___$$___$$$$
  $$$$$$$______`$$_$$$$$$
  $$$$__________$$$_____$
  $$___________` $$____$$
  _____$$$_____$$`___$$$$
  ___$$$$$$___$$__$$$$$$
  __$$$$$$$$_$$_$$___$$$
  _$$$____$$$$_$$__$$$$
  __$$_____$$_$$$$$$$
  ___$______`$$
  ___________$$
  ____________$$`
  ___________`$$
  __________$$
  _________$$
  ________$$
  موفقیت شما آرزوی ما
  …………………..
  باحضور خویش کلبه حقیرانه ما را منور نمودید
  جهـــــــــــــــــــانی سپــــــــــــــــاس
  ……………….
  ما هم میگیم خدا کندهمونطور که میگید بشه
  اونائی که میکن با یه گل بهار نمیشه دروغ میگن
  فقط می خان تنبلی و کوتاهی خودشون رو توجیه کنن
  همه رویدادها و اتفاقات جهان مبدا و منشا شون فقط یکنفر بودند
  اون یه نفر یه وقتی گاندی یه وقتی ماندلا و یه وقت دیگه خمینی ..
  اونا هم اول یه نفر بودند
  تاسلامی بعد …
  مرتضـــــــــــــــــی

 11. باسلام
  عمه جان
  من کی گفتم ناراحتم فقط نتونستم سوالم رو درست ادا کنم
  فکر کنم شمارو هم ناراحت کردم
  از محضر بزرگوارتون طلب عفو و بخشش می کنم به بزرگی تون منو ببخشید
  حالا دیگه خواهش می کنم شما هم از دستم ناراحت نباشید
  بازم معذرت می خوام
  موفقیت شما آرزوی ما
  تاسلامی بعد …
  مرتضـــــی

 12. باسلام
  این از خوش سعادتی ماست
  و البته باعث افتخار ما
  منم خوشحالم که این سوء تفاهم که بین مون ایجادشده بود برطرف شد
  خب شاید من یه جورائی کم جنبه باشم یا اینکه هنوز الفبای سخن گفتن رو بلد نیستم
  انشاء الله همیشه شاد و خرم باشید
  موفقیت شما آرزوی ما
  تاسلامی بعد…
  مرتضـــــی

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s